Vì sao Bộ Chính trị không kỷ luật ông Son mà đề nghị T.Ư?

Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Trương Minh Tuấn, nhưng vì sao lại đề nghị Trung ương kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son mà không đưa ra hình thức kỷ luật ngay?

4
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn – Ảnh:  VN+

Theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông chiều 18/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn.

“Vi phạm rất nghiêm trọng”

Theo đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn do có vi phạm, khuyết điểm và Bộ Chính trị đã tiến hành kỷ luật Đảng trước đó. Hình thức kỷ luật Đảng dành cho ông Tuấn cũng là cảnh cáo.

Trước đó, ngày 12/7, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, liên quan đến những vi phạm trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty AVG.

Ông Trương Minh Tuấn trong thời gian giữ cương vị Thứ trưởng Bộ TT&TT phải được xác định cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011 – 2016. Bộ Chính trị cũng nhận định, ông Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện Dự án; ký Quyết định số 236/QĐ-BTTTT, ngày 21/12/2015 của Bộ TT&TT phê duyệt dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công.

Với cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT từ tháng 4/2016 đến nay, ông Tuấn chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ 2016 – 2021. Những vi phạm ông Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng nên căn cứ vào các quy định của Đảng, của Bộ Chính trị, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cùng với đó, Bộ Chính trị đề nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính, đảm bảo đồng bộ, kịp thời với kỷ luật của Đảng theo quy định.

Kỷ luật cách chức, khai trừ đảng do Trung ương quyết

nguyễn bắc son Mobifone mua AVG
Nguyên Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son

Với nguyên Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son, Bộ Chính trị xác định ông Son là người chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011 – 2016. Ông Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể Ban cán sự Đảng, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng quy định; ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện dự án, để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Bộ Chính trị không ra quyết định thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Bắc Son mà đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh.

Trao đổi với Báo Giao thông về việc này, một Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương giải thích, theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành T.Ư quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng, đối với đảng viên chính thức nếu vi phạm thì tuỳ mức độ sẽ có 4 hình thức kỷ luật gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

Đảng viên chính thức vi phạm nghiêm trọng đến mức phải khai trừ thì phải kỷ luật khai trừ, không áp dụng biện pháp xóa tên, không chấp nhận việc xin ra khỏi Đảng. Cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, không để thôi giữ chức.

Điều 36 của Quy định 30, quy định về thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm cũng nêu rõ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; khiển trách, cảnh cáo Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Trường hợp cách chức, khai trừ thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư báo cáo Ban Chấp hành T.Ư xem xét, quyết định.

Như vậy, thẩm quyền cao nhất của Bộ Chính trị trong thi hành kỷ luật được áp dụng tới mức cảnh cáo. Nếu nghiêm trọng hơn và đảng viên có thể bị hình thức kỷ luật cao hơn mức cảnh cáo, thì Ban Chấp hành T.Ư là cấp quyết định kỷ luật cuối cùng, sau khi xem xét, kết luận phải biểu quyết bằng phiếu kín việc quyết định hình thức kỷ luật cụ thể.

Trường hợp kết quả biểu quyết các hình thức cụ thể mà không có hình thức kỷ luật nào đủ đa số phiếu theo quy định, thì cộng dồn số phiếu từ hình thức kỷ luật cao nhất xuống đến hình thức kỷ luật liền kề thấp hơn, đến hình thức nào mà kết quả có đủ đa số phiếu theo quy định thì lấy hình thức đó để quyết định.

Nguồn: Báo Giao thông 

Tags: , , , , , .
Loading...

TIN MỚI