Nhất thể hóa: Copy chính trị từ Trung Quốc?

Vào triều Lý, đến đời của công chúa Lý Chiêu Hoàng thì họ Trần đã rất mạnh đủ để soán ngôi nhà Lý. Họ Trần khi đó có hai nhân vật là Trần Cảnh và Trần Thủ Độ. Có thể nói Trần Cảnh là Chủ tịch đứng ra phía trước và Trần Thủ Độ là Tổng Bí thư đứng ở phía sau.

Khi Trần Cảnh lên làm vua, thì Trần Thủ Độ là thái sư, “vua không ngai” chấp chưởng cả quân vụ và chính vụ, nhưng ông chỉ đứng sau hậu trường để giữ sức mạnh cho nhà Trần.

Hậu thế về sau nhiều người nói Trần Thủ Độ độc tài chấp chính, nhưng đánh giá cao tầm mức chính trị của ông, đã không để nhà Trần rơi vào nội đấu. Nhà Trần khi đó lãnh đạo quốc gia, sự an nguy của nhà Trần chính là an nguy của quốc gia. Trần Thủ Độ biết đặt tham vọng chính trị cá nhân dưới lợi ích của nhà Trần và lợi ích quốc gia.

Dù muốn dù không, sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lúc này cũng khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn.

Trong bối cảnh đó, nếu tiến hành nhất thể hoá ngay có thể làm dư luận nảy sinh nhiều dư luận không tốt, bia miệng có thể kéo dài đến nhiều thời gian lâu sau. Hãy ngẫm nghĩ vì sao Trần Thủ Độ năm xưa lựa chọn phía sau rèm chấp chính trong khi sự đời ai chẳng muốn làm vua.

Có những thời điểm cần nhất quán về đường lối để ổn định nhân sự, có những thời điểm cần chia rẽ để phản biện nhau nhằm làm cho tổ chức mạnh lên. Chưa nhất thể hoá mà suýt nữa thì Đảng đã bị “sập hầm” vụ đặc khu. Giờ nhất thể hoá ngay, liệu có ai dám nói rằng “đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin nhân dân đừng lo”?

Chủ tịch nước Hồ Chí Minh cũng không muốn nhất thể hoá khi ông cử đại diện đi Trung Quốc còn bản thân ông thì viết thư để mở đường ngoại giao với Mỹ. Trong tư thế nước nhỏ đu dây, khi có việc gì cần thoái thác, tốt nhất là Bí thư bảo để về bàn với Chủ tịch, còn Chủ tịch có quyền hoãn binh bằng cách viện dẫn phải bàn với Tổng Bí thư.

Giờ nhất thể hoá rồi, có việc quan trọng gì, biết viện dẫn ai để “câu giờ” đây ? VN không là Trung Quốc và phải tiếp xúc thường xuyên với các yêu sách từ Trung Quốc, thì càng không nên “Copy chính trị” nhiều quá từ Trung Quốc.

Đảng CSVN chỉ nên “nhất thể hoá” khi Đảng và nhân dân “nhất thể hoá” được về tư duy phát triển quốc gia.

Trăm năm bia đá còn mòn

Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.

Nguồn: FB Hữu Minh Quang

Tags: , , .
Loading...

TIN MỚI