Nếu tôi là Bí thư Thanh Hóa…

Nếu tôi bí thư Thanh Hóa, sẽ xin lỗi nhân dân và rút ngay lại hơn 100 tỷ đồng để tổ chức “hoa hòe hoa sói” cho cái gọi là lễ kỷ niệm 990 năm khai tỉnh gì đó.

Thiên tai đang hoành hành khắp nơi. Đồng bào Tây Bắc đang chết thảm từng ngày. Thiệt hại chắc chắn sẽ lên số ngàn tỷ.

Và chính dân Thanh Hóa cũng đang đói, năm nào cũng phải xin gạo cứu trợ. Thu ngân sách tỉnh thì chỉ bằng một nửa chi, tức tiền thuế của đồng bào các địa phương khác phải đóng nuôi bộ máy hưởng lương ngân sách ở Thanh Hóa.

Vậy thì, lễ lạt được sao? Cờ trống, nhậu nhẹt được sao?

Đề xuất chi 104 tỉ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa, có đáng không?

Nếu tôi là bí thư Thanh Hóa, không dùng hơn 100 tỷ đồng này giúp đồng bào các tỉnh khác đang bị thiên tai, thì cũng nên đầu tư vào các dự án xóa đói giảm nghèo thiết thực ở chính địa phương mình …

Tỉnh thì vẫn còn đó. Đất thì còn đó, chẳng mất đi một tấc nào. Dân cũng còn đó. Chỉ có các quan là không mất chức thì cũng sẽ đến ngày phải về vườn cho dân phát xét công – tội.

Không kỷ niệm 990 năm thì 1000 năm cũng được mà. Những cường quốc giàu gấp ngàn lần Việt Nam như Anh, Pháp, Mỹ có đổ tiền để tổ chức những cái gọi là lễ hội lập tỉnh, lập bang gì đó không?

Chẳng vui, thậm chí còn xấu hổ thêm, nếu tưng bừng lễ lạt mà dân mình thì đói, phải xin gạo để ăn, phải tha phương cầu thực khắp nơi!

Hãy bỏ ngay tư duy xây dinh thự, quảng trường, cổng chào, lễ hội hoành tráng ngàn ngàn tỷ từ tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân. Chắc chắn dân sẽ không nhớ các vị đã làm những điều này, mà chỉ oán hận thêm …

(FB Quoc Viet Nguyen)

Tags: , , , , , .
Loading...

TIN MỚI