Mỗi người Việt đang “gánh” bao nhiêu tiền nợ công?

Theo số liệu Đồng hồ nợ công toàn cầu (The global debt clock) mới công bố, tính trung bình, một người Việt Nam đang gánh khoản nợ công gần 24 triệu đồng (1.040 USD). Nếu so với 10 năm trước, nợ công mỗi người Việt đến nay đã tăng hơn gấp 3 lần (năm 2007 là 311 USD/người).

Mỗi người Việt Nam gánh 30 triệu đồng nợ công

(Văn Thắng / Lao Động)

Tags: , .
Loading...

TIN MỚI