Chỉ có 1 ĐBQH tán thành tịch thu “tài sản bất minh”, Quốc hội “của quan, do quan, vì quan” chăng?

Trời ạ! Đáng lẽ phải đưa “thông tin biểu quyết của Quốc hội vào diện Bí mật quốc gia chứ”! Ai lại để con số chỉ có 32% ĐBQH tán thành đánh thuế “Tài sản bất minh” (TSBM) và chỉ 01 ĐBQH tán thành tịch thu “TSBM”!

TSBM thì chủ yếu của quan chức chức chứ còn ai. Thảo nào hàng chục năm nay Bản Kê Khai Tài Sản của quan chức nhất định không được công khai, coi như bí mật quốc gia!

Thế là giờ đây, dân biết, dân bàn về 68% ĐBQH cho rằng TSBM là “trong sáng”, do buôn chổi đót, nấu rượu, chạy xe ôm, nuôi lợn của quan chức mà có, không thể bị đánh thuế (?); và hơn 400 ĐBQH cho rằng TSBM đó là quyền sở hữu chính đáng của quan chức, không được phép tịch thu (?).

Thế là tâm địa của các ĐBQH “dân biết, dân bầu, đại diện cho dân” đã lộ rõ: ĐBQH là tay sai của quan chức, hay đúng hơn 68% số họ cũng là quan tham; ai lại tán thành tịch thu hay đánh thuế vào TSBM của chính mình. Và hơn 400 ĐBQH không cho phép tịch thu TSBM tư hữu của quan. Nhưng hẳn là hơn 400 ĐBQH ấy lại tán thành biến ruộng đất tư hữu của dân thành “sở hữu toàn dân, do Nhà nước quản lý”, để chính quyền tha hồ cướp đất tư hữu của dân. Không những thế, bao dân oan đã cầm Giấy chứng nhận quyền sở hữu vườn đất, nhà cửa bị cướp, đi khiếu kiện đến 30 – 40 năm lên QH và các cơ quan do QH giám sát, mà vẫn không được giải quyết, mấy người phải tự thiêu. Dân tự thiêu, chứ có phải ĐBQH tự thiêu đâu mà QH động lòng!

Ôi, chỉ mấy con số % mà phơi bầy hết tâm địa cái quốc hội “của quan, do quan, vì quan”, báo hại dân như thế nào! Thảo nào QH đã định chỉ cho các nhà báo vào xem QH “diễn” 15 – 20p đầu cuộc họp, chụp hình PR cho quốc hội; còn sau đó là cấm nhà báo vào đưa tin. Nay thì lộ tẩy hết cả rồi. Thế là ĐBQH “ăn cơm dân, mặc áo dân”, mà dân “nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà”!

Sao dân mình chịu thương, chịu khó, hay lam, hay làm, “đóng thuế là yêu nước”, nhẫn nhục trăm đường để quan “ăn không chừa cái gì của dân” mà Trời cứ bắt dân tôi khổ mãi! Trời ơi là Trời!

Nguồn: Facebook 

Tags: , , , , .
Loading...

TIN MỚI