Dấu ấn Cố Chủ tịch Trần Đại Quang: Hành động vì dân, cứng… Cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược. Mỗi quyết định, chỉ đạo của Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang lúc còn sống luôn ẩn chứa hai chữ “vì dân”. Không có những phát ngôn tạo...
ĐTM là tên viết tắt của Đánh giá Tác động Môi trường - một bản báo cáo được...
Nếu theo dõi thì thấy hiện nay Trung Quốc đã chiếm rất nhiều vùng đất “hiểm”...
Cuối cùng, cũng có nơi (Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đề...

TIN MỚI