Mới là Phó trưởng phòng kỹ thuật của VPCP mà đã sở hữu… Nhìn nội thất bằng gỗ khủng có trị giá vài chục tỷ đồng này, có ai nghĩ đó là của 1 người chỉ mới giữ chức Phó trưởng phòng kỹ thuật BQL dự án cải tạo trụ sở làm việc của VP Chính phủ?...
Việc Tàu Cộng đẩy mạnh chuyển giao công nghệ nhiệt điện than lạc hậu qua Việt...
Họ đã lật hết bài, để chuẩn bị sáp nhập phen này, thông qua việc sáp nhập tiền...
Điều ông Dương Trung Quốc muốn nhắc đến chính là vụ Đồng Tâm, mà đến nay những...

TIN MỚI